gen. JOSEF MAŠÍN - PŘEDNÁŠKA plk. gšt. PhDr. EDUARDA STEHLÍKA
ROUDNICE N. L., PODŘIPSKÉ MUZEUM, 26. 8. 2016
Přednáška proběhla jako součást program slavnostního odhalení pamětní desky gen. Josefa Mašína v Roudnici.
Zúčastnily se jí dcera gen. Mašína paní Zdena Mašínová a jeho vnučka Sandra, dcera Josefa Mašína ml.ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY GEN. JOSEFA MAŠÍNA V ROUDNICI

Přátelé, všem Vám děkujeme za účast na páteční slavnosti. Dovolujeme si Vás všechny takto oslovit, protože jsme se snažili pozvat všechny přátele a pak ty, kterých si nesmírně vážíme a bylo by nám ctí, je za přátele považovat. Snad se podařilo, aby tato, byť protokolární akce, měla přátelského ducha. Kdykoli si na pátek vzpomeneme, uvědomujeme si obrovskou vděčnost vůči rodině Mašínových.

Vlastní slavnost asi nejvýstižněji popsal spisovatel Jiří Padevět: "Bylo to důstojné, potřebné, správné a nakonec i dojemné. Jen se to pokusil narušit jakýsi mužík v uniformě portýra hotelu Šohaj, ale byl vypískán." Moc děkujeme.

http://www.ceskatelevize.cz

http://litomericky.denik.cz

http://www.rozhlas.cz

http://www.ceskenoviny.cz

Stránky Jana Šinágla se záznamem akce


Dopis Josefa Mašína ml.


PRVOMÁJOVÉ SETKÁNÍ PROTI ZTRÁTĚ PAMĚTI
ROUDNICE N. L., KARLOVO NÁM., 1. 5. 2016

V neděli 1. května si na Karlově náměstí Roudničané připomněli oběti komunismu a nutnost neustálého boje za udržení svobody. Zbořili tak každoroční tradici prvomájových oslav KSČM na tomto místě.
Součástí akce byla výstava Nepromlčeno! z projektu Příběhy našich sousedů spol. Post Bellum se vzkazem pamětníků „Svoboda není zadarmo.“ Výstava byla otevřena telefonátem panu Jiřímu Stránskému, spisovateli, jehož příběh byl také součástí expozice. Ten mimo jiné vyjádřil potřebu optimismu, oprávněného i díky nastupující nové generaci. Pan Stránský poznamenal, že se nemohl osobně dostavit proto, že jeho zdravotní stav je poznamenán následky komunistického věznění a prací v uranových lágrech.
Vzácnou návštěvou byl pan Karel Schwarzenberg. Zdůraznil to, že za udržení svobody je třeba stále bojovat, že se již objevují signály, kdy jsou některé svobody omezovány. Máme tedy chodit s rovnou páteří a neklanit se diktátorům, nazývat věci pravými jmény a být k sobě upřímní. Právě teď je totiž čas, kdy je to potřeba.
Za iniciativu Bez komunistů.cz vystoupil pan Petr Marek, který zdůraznil, že komunisté jsou již opět ve funkcích na krajských úrovních politiky a vyzval, aby lidé situaci změnili ve volbách. Nesmíme dopustit, aby se vliv komunistů šířil dál.
Ředitel Podřipského muzea a vysokoškolský pedagog PhDr. Martin Trefný, Ph.D., zmínil, že studenti neznají novodobou historii. Je nutné dětem vštěpovat myšlenky a důležitost demokracie a svobody. Upozornil na nebezpečnou vstřícnost českých politiků vůči nedemokratickým režimům.
Oběti komunistické nadvlády připomněl za konfederaci politických vězňů pan Stanislav Volný, který upozornil i na snahu některých novinářů zamlžit realitu doby komunismu. Akci navštívilo několik dalších politických vězňů, z nichž každý je nositelem silného příběhu.
Za iniciativy Politika a svědomí a Open Doors promluvili propagátoři morálních hodnot a odkazu Václava Havla, Marek Hilšer a Tomáš Kozel. Ti s sebou přinesli i tibetskou vlajku jako symbol prosazování lidských práv kdekoliv na světě.
Nakonec zazněl pozdrav účastníkům setkání od paní Zdeny Mašínové, dcery gen. Josefa Mašína a celoživotní bojovnice proti komunismu. Ta zdůraznila potřebu připomínat všechny statečné, kteří se postavili oběma totalitám.
Setkání zakončila svým koncertem roudnická kapela Blueroom.

NA NÁVRH NAŠEHO SPOLKU ZAŘADILA ČESKÁ POŠTA DO EMISNÍHO PLÁNU
PRO ROK 2017 POŠTOVNÍ ZNÁMKU S TÉMATEM "TŘI KRÁLOVÉ".
OPROTI PŮVODNÍMU PLÁNU VYJDE V DRUHÉ PŮLI ROKU

tři králové


PŘIPOMNĚLI JSME SI STÉ VÝROČÍ MATURITY GEN. JOSEFA MAŠÍNA

Desítky studentů a roudnických občanů si společně s válečnými veterány, zástupci Sokolské župy Sokolské a dalších spolků a s politickými a vojenskými představiteli připomněly sté výročí od ukončení studia Josefa Mašína na roudnické Královské české zemské střední škole hospodářské, dnešní VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem.

U pamětní desky obětem nacismu ve vstupním vestibulu školy položili v úterý 23. 6. věnce zástupci školy, města, Českého svazu bojovníků za svobodu, Armády ČR, Československé obce legionářské a našeho, pořádajícího Spolku NEZAPOMÍNEJME!.
Po uvítání přítomných ředitelem školy Josefem Nehybou zdůraznil starosta města Vladimír Urban potřebu připomínat naše hrdiny a jejich činy. O životě Josefa Mašína promluvil PhDr. Ivo Pejčoch z Vojenského historického ústavu, o přesahu jeho odkazu do dnešních dnů hovořil poslanec Evropského parlamentu Jaromír Štětina, který tlumočil pozdravy a poděkování rodiny, svých přátel Zdeny a Josefa Mašínových.
Po té v rozechvění a s neskrývanými emocemi přítomní vyslechli poslední vzkaz Josefa Mašína právě jim, jeho dětem, před popravou. Ten byl nalezen po válce na motáku v cele pankrácké věznice a dodnes je aktuální a oslovuje svým poselstvím nutnosti boje za svobodu nastupující generace. Slavnostní akt byl ukončen minutou ticha a troubením večerky.

Rádi jsme přivítali mezi hosty pana plk. Václava Kuchynku, příslušníka 1. českoslovenakého armádního sboru, účastníka Karpatsko-dukelské operace a osvobozování Československa. Rodnou obec Josefa Mašína, Lošany, zastupoval kronikář Jiří Bárta. Svůj vzor přišli uctít i příslušníci Aktivní zálohy Armády ČR a členové Klubu přátel čs. opevnění v prvorepublikových uniformách Československé armády.

Důstojnost celé akce zajistila účast čestné stráže Armády ČR.

Během shromáždění byla vyhlášena veřejná sbírka, z jejíhož výtěžku bude financována samostatná pamětní deska gen. Mašína v Roudnici nad Labem.

Číslo sbírkového konta: 18961942/2010.


kontakt:


Spolek NEZAPOMÍNEJME!, Špindlerova třída 803, 413 01  Roudnice nad Labem, IČ: 01523597