SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY
GEN. JOSEFA MAŠÍNA V ROUDNICI N.
L.
PŘI PŘÍLEŽITOSTI 120. VÝROČÍ JEHO NAROZENÍ
PÁTEK 26. 8 . 2016 OD 15:00 HOD.
HUSOVO NÁMĚSTÍ

Pietní akt  proběhne za účasti předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Hamáčka a dalších významných osobností společenského a politického života, válečných veteránů a představitelů Armády ČR v den, kdy si připomeneme sto dvacáté výročí narození Josefa Mašína.
Vlastního odhalení desky se ujme dcera gen. Mašína, paní Zdena Mašínová a jeho vnučka Sandra Mašínová, dcera Josefa Mašína ml.

PROGRAM SLAVNOSTNÍHO ODHALENÍ PAM. DESKY GEN. JOSEFA MAŠÍNA
26. 8. 2016 od 15:00 hod. ROUDNICE NAD LABEM, HUSOVO NÁM.

- proslov starosty Vladimíra Urbana

- odhalení pamětní desky

- položení věnců a kytic

- minuta ticha - signál Večerka

- proslov předsedy Poslanecké sněmovny PČR Jana Hamáčka
- proslov místopředsedy Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka
- proslov předsedy Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí Senátu PČR Tomáše Grulicha,
- proslov velvyslance Slovenské republiky Petera Weisse
- proslov JUDr. Dagmar Raupachové, praneteře parašutisty Jana Kubiše
- proslov PhDr. M. Trefného za Spolek Nezapomínejme!
- proslov rodiny – Zdena a Sandra Mašínovy
- proslov plk. gšt. PhDr. Eduarda Stehlíka

- hudební intermezzo mladého houslisty Tomáše Lahovského

- duchovní slovo voj. kaplana pplk. Vladimíra Hodouska, zástupce náčelníka Duchovní služby AČR

- státní hymna ČR


NÁSLEDNĚ PROBĚHNE V PODŘIPSKÉM MUZEU OD 17:00 HOD. PŘEDNÁŠKA plk.gšt..PhDr. EDUARDA STEHLÍKA


PAMĚTNÍ DESKA GEN. JOSEFA MAŠÍNA V ROUDNICI NAD LABEM


Záměrem je zřízení pamětní desky, připomínající studia příslušníka Čs. legií v Rusku a hrdiny protinacistického odboje gen. Josefa Mašína  v Roudnici nad Labem, na domě č.p. 45 na Husově náměstí, ve kterém v době studií bydlel.

Řešení desky a textový obsah byl konzultován s Vojenským historickým ústavem, Ústavem pro jazyk český AV ČR a Ministerstvem obrany ČR, ředitelem Odboru pro válečné veterány plk. PhDr. Eduardem Stehlíkem. Jeho odbor také rozhodl o tom, že pamětní deska bude evidovaným pietním místem podle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech. Získali jsme veškerá povolení a souhlasy všech dotčených, včetně souhlasného stanoviska MO ČR  se zřízením nového pietního místa. Podporu instalaci pamětní desky vyjádřilo předsednictvo Československé obce legionářské.


AKTUÁLNÍ INFORMACE O VÝROBĚ DESKY


NA NÁVRH NAŠEHO SPOLKU ZAŘADILA ČESKÁ POŠTA DO EMISNÍHO PLÁNU
PRO ROK 2017 POŠTOVNÍ ZNÁMKU S TÉMATEM "TŘI KRÁLOVÉ".
VYJDE DNE 17. 5. 2017 A TEMATICKY BUDE SPOJENA S 75. VÝROČÍM OPERACE ANTHROPOID.

tři králové


PŘIPOMNĚLI JSME SI STÉ VÝROČÍ MATURITY GEN. JOSEFA MAŠÍNA

Desítky studentů a roudnických občanů si společně s válečnými veterány, zástupci Sokolské župy Sokolské a dalších spolků a s politickými a vojenskými představiteli připomněly sté výročí od ukončení studia Josefa Mašína na roudnické Královské české zemské střední škole hospodářské, dnešní VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem.

U pamětní desky obětem nacismu ve vstupním vestibulu školy položili v úterý 23. 6. věnce zástupci školy, města, Českého svazu bojovníků za svobodu, Armády ČR, Československé obce legionářské a našeho, pořádajícího Spolku NEZAPOMÍNEJME!.
Po uvítání přítomných ředitelem školy Josefem Nehybou zdůraznil starosta města Vladimír Urban potřebu připomínat naše hrdiny a jejich činy. O životě Josefa Mašína promluvil PhDr. Ivo Pejčoch z Vojenského historického ústavu, o přesahu jeho odkazu do dnešních dnů hovořil poslanec Evropského parlamentu Jaromír Štětina, který tlumočil pozdravy a poděkování rodiny, svých přátel Zdeny a Josefa Mašínových.
Po té v rozechvění a s neskrývanými emocemi přítomní vyslechli poslední vzkaz Josefa Mašína právě jim, jeho dětem, před popravou. Ten byl nalezen po válce na motáku v cele pankrácké věznice a dodnes je aktuální a oslovuje svým poselstvím nutnosti boje za svobodu nastupující generace. Slavnostní akt byl ukončen minutou ticha a troubením večerky.

Rádi jsme přivítali mezi hosty pana plk. Václava Kuchynku, příslušníka 1. českoslovenakého armádního sboru, účastníka Karpatsko-dukelské operace a osvobozování Československa. Rodnou obec Josefa Mašína, Lošany, zastupoval kronikář Jiří Bárta. Svůj vzor přišli uctít i příslušníci Aktivní zálohy Armády ČR a členové Klubu přátel čs. opevnění v prvorepublikových uniformách Československé armády.

Důstojnost celé akce zajistila účast čestné stráže Armády ČR.

Během shromáždění byla vyhlášena veřejná sbírka, z jejíhož výtěžku bude financována samostatná pamětní deska gen. Mašína v Roudnici nad Labem.

Číslo sbírkového konta: 18961942/2010.


kontakt:


Spolek NEZAPOMÍNEJME!, Špindlerova třída 803, 413 01  Roudnice nad Labem, IČ: 01523597